top of page

DARBŲ SAUGOS PASLAUGOS

Red Staircase

Darbų saugos paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

 

UAB FINKONA darbų saugos ir sveikatos specialistai, vyk­dy­da­mi dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­nių tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo kon­tro­lę, konsultuoja šiais klausimais

Darbu saugos dokumentai | Pirminiai darbu saugos dokumentai | butiniausi darbu saugos dokumentai | darbu saugos instrukcijos  | Darbu saugos zurnalai

Dokumentų parengimas

Rengiame / atnaujiname įmonės vidinius darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus pagal LR normininių aktų reikalavimus

Darbu sauga | darbuotoju mokymai, kvalifikacija | darbu saugos pazymejimas

Mokymai

Organizuojame darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

darbu sauga | profesines rizikos vertinimas | Profesine rizika | profesines rizikos vertinimo planas

Profesinė rizika

Atliekame profesinės rizikos vertinimą

darbu sauga | darbuotoju sveikatos tikrinimas | sveikatos grafikas | privalomasis sveikatos patikrinimas imoneje

Sveikatos patikrinimai

Sudarome kenksmingų veiksnių sąrašus, darbuotojų sveikatos patikrinimų grafikus. 

Analizuojame privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas 

Darbu sauga | statybos objektu prieziura ir kontrole | paskyra leidimas | pavojingi darbai statybose

Objektų priežiūra

Atliekame gamybos bei statybos objektų priežiūrą ir kontrolę

darbu sauga | darbu saugos instruktavimas | gaisrines saugos instruktazas | darbu saugos instruktazas | darbu saugos zurnalai | kaip pildyti darbu saugos zurnala

Instruktavimai

Parengiame darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, instruktuojame įmonės darbuotojus 

Nelaimingų atsitikimų tyrimas

Darbu sauga | Nelaimingas atsitikimas darbe | nelaimingo atsitikimo pildymas | nelaimingu atsitikimu prevencija | profesine liga

Dalyvaujame tiriant nelaimingus atsitikimus, rengiame prevencinių priemonių planus 

Darbu sauga | VDI patikrinimas | atsakymas i reikalavima VDI, gaisrines saugos patikrinimas

Atstovavimas

Atstovaujame įmones VDI, gaisrinės saugos ir kitų valstybinių institucijų patikrinimuose. Konsultuojame ir rengiame atsakymus į institucijų pareikštus reikalavimus. 

Kuo galime jums padėti?

bottom of page