top of page

PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITA - GPAIS

Recycling Logo_edited.jpg

Pakuočių ir (ar) gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme apibrėžti  gamintojai ir (ar) importuotojai:

  • pakuočių;

  • transporto priemonių;

  • elektros ir elektroninės įrangos;

  • baterijų ir akumuliatorių;

  • alyvų.

Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.

UAB Finkona, vadovaudamasi Atliekų ir pakuočių apskaitos norminiais aktais, pildo dokumentaciją GPAIS sistemoje, rengia ketvirčio ir metines ataskaitas, kurias teikia LR Aplinkos apsaugos departamentui. 

Aplinkosaugos specialistai atstovauja įmonę LR Aplinkos apsaugos departamento patikrinimuose.   

Atliekų ir pakuočių apskaitos vedimą patikėkite UAB Finkona specialistams.

bottom of page