top of page
  • Writer's pictureGS

SAVANORIŠKA PRAKTIKA

Updated: May 9, 2018

Savanoriška praktika – tai neįpareigojanti galimybė darbdaviams išbandyti būsimo darbuotojo gebėjimus, o jaunimui - pagilinti žinias ir atverti kelią būsimai karjerai.


Savanoriška praktika, Praktika buhalterinėje įmonėje, praktika studentams, Buhalterinė apskaita
Savanoriška praktika

Asmenys iki 29 metų amžiaus turi teisę neatlygintinai atlikti savanorišką praktiką pasirinktoje įmonėje, sudarant dvišalę sutartį.

Praktikos metu atlyginimas nėra mokamas, tačiau yra taikomas sveikatos draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinis draudimas valstybės lėšomis, o jei asmuo yra registruotas teritorinėje darbo biržoje – išsaugomos registruojantis įgytos teisės ir garantijos.


Kviečiame atlikti savanorišką praktiką buhalterinės apskaitos įmonėje FINKONA


Savanoriškos praktikos įmonėje sudarymą reglamentuoja LR užimtumo įstatymo 10 straipsnis.

- savanoriškos praktikos sutartį gali sudaryti asmenys iki 29 metų amžiaus;

- jaunesni, nei 18 metų amžiaus asmenys turi pateikti vaiko atstovo sutikimą;

- likus 1 dienai iki praktikos atlikimo pradžios ir per 3 darbo dienas po praktikos atlikimo pabaigos, įmonė privalo pranešti SODRAI apie asmens praktikos pradžią ir pabaigą;

- savanoriškos praktikos metu užtikrinamas sveikatos draudimas ir Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas;

- su ta pačia įmone asmuo gali sudaryti sutartį tik vieną kartą;

- įmonėje, turinčioje iki 10 darbuotojų gali būti galiojanti tik 1 savanoriškos praktikos sutartis;

- savanorišką praktiką galima atlikti iki 2 mėnesių per metus;

- bendras sutarčių laikas – iki 6 mėnesių;

- savanoriškos praktikos veikla yra neatlygintina.


215 views

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page