top of page
  • Writer's pictureGS

Keičiasi komandiruotės Lietuvoje dienpinigiai

Didėja dienpinigių norma komandiruotėms Lietuvoje. Nuo 2018 m. liepos 1 d. ji nuo 5,8 Eur už dieną didėja iki 15 Eur už dieną.

Didėja dienpinigiai komandiruotėms Lietuvoje
Dienpinigiai|Dienpinigių normos|dienpinigių normos Lietuvoje|komandiruotpinigiai 2018

Nuo 2018-07-01 keičiasi dienpinigių Lietuvoje dydis. Nuo liepos 1 dienos dienpinigių Lietuvoje norma įrašyta į bendrą dienpinigių normų sąrašą kartu su užsienio valstybių normomis ir bus 15 Eur už dieną. Tai maksimali norma, vadinasi, įmonė galės ją mažinti ir darbo ar kolektyvinėje sutartyje nustatyti kitokią normą.

Nuo 2018-07-01 už komandiruotės dieną Lietuvoje dienpinigių norma bus 15 eurų. Iki 2018-06-30 dienpinigių norma išlieka 5,70 Eur už dieną.

Nebelieka punkto, kuris reikalauja mažinti dienpinigius 50%, jeigu komandiruotė trunka vieną dieną. Ir už vienos dienos komandiruotę po liepos 1 d. bus galima mokėti 15 Eur. Darbdaviai gali kolektyvinėje arba darbo tvarkos taisyklėse numatyti, kad dienpinigiai už vieną dieną nebus mokami. Taip pat nebelieka nurodymo, kad komandiruotės išlaidoms nurašyti, būtinai reikia pasirašyti įsakymą, tokioms išlaidoms įvardinti galima bus naudoti ir kitus įmonės dokumentus.

Įsigaliojimo data: 2018-07-01


Remtasi www.mokesciu-sufleris.lt ir www.vz.lt straipsniais

Aktualūs teisės aktai:

LRV 2018-04-18 nutarimas Nr. 383 Dėl LRV 2004-04-29 nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo

LRV 2018-04-18 nutarimas Nr. 384 Dėl LRV 2003-01-28 nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


bottom of page