top of page
  • Writer's pictureGS

VMI numato apribojimus nepatikimiems mokesčių mokėtojams


Nuo 2019 m. VMI pagal specialius kriterijus vertins įmones ir individualiąją veiklą vykdančius gyventojus. Jei jie neatitiks nustatytų patikimumo kriterijų*, negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, jiems bus taikoma ilgesnė mokesčių senatis, iš VšĮ, asociacijų ar labdaros fondų bus atimamas paramos gavėjo statusas ir apie tai bus viešai skelbiama VMI tinklalapyje.
Minimalūs reikalavimai patikimiems mokesčių mokėtojams (turi būti tenkinami visi):


1) per paskutinius 3 metus negavo baudos už pajamų neįtraukimą į apskaitą, atlyginimus vokeliuose, už vadovų ar kitų atsakingų asmenų privačių poreikių tenkinimą įmonės lėšomis, paramos panaudojimą ne pagal paskirtį;

2) per paskutinius 3 metus darbdavys nebuvo baustas už nelegalų darbą pagal Užimtumo įstatymą;

3) per paskutinius 3 metus įmonės vadovas ar veiklą vykdantis gyventojas nebuvo nuteistas (pagal BK) už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, turtą, deklaracijų ir kt. pateikimą;

4) įmonės vadovui ar kitam įmonės atsakingam asmeniui arba veiklą vykdančiam gyventojui per 1 metus nebuvo paskirta 1 500 € ir didesnė administracinė nuobauda už nelegalų darbą, kontrabandą, finansinių ataskaitų nepateikimą Registrų centrui, kasos aparato kvito neišdavimą, krovinio gabenimą be važtaraščio ir kt.


*Patikimumo kriterijai nurodyti Mokesčių administravimo įstatyme.

Įsigaliojimo data: 2019-01-01

Originalus dokumentas:

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page